Pondelok – Hrnčiarska Ves

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pondelok – Hrnčiarska Ves
Adresa Pondelok 77, 980 13 p. Hrnčiarska Ves
Telefónne číslo +421 47 429 21 31, +421 914 158 812
E-mail
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku České Brezovo
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-Pondelok-102279765232190

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Mgr. Milica Jozafová , +421 907 852 296 , milicajozafova@gmail.com
Kantorka: Mgr. Milica Jozafová
Administruje: Mgr. Júlia Gabčová , +421 914 158 812 , ceskebrezovo@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú  v nedeľu o 9.00 hod. striedavo podľa rozpisu v obciach: Pondelok, Váľkovo a Selce.