České Brezovo

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku České Brezovo
Adresa 985 03 České Brezovo 181
Telefónne číslo +421 47 429 21 31
E-mail ceskebrezovo@ecav.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Júlia Gabčová , +421 914 158 812 , ceskebrezovo@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Dana Stanová
Kantor: Ivan Gabčo
Kantorka: Ing. Slávka Pochybová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:30.

Zbory administrované týmto zborom