Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Poltár
Adresa Obrancov mieru 163/26, 987 01 Poltár
IČO 31932983
DIČ 2021238769
IBAN SK6809000000000059327956
Telefónne číslo +421 911 786 411
E-mail poltar@ecav.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavpoltar.sk
Facebook https://www.facebook.com/ecavpoltar1

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: ThDr. Ivan Lukáč , +421 911 786 411 , lukac.ivan@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Ľubomír Zán
Kantor: MUDr. Róbert Kirsch

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Poltári, 1. nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. v Slanej Lehote a 2. a 5. nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. v Zelenom.
Služby Božie sa konajú každý štvrtok o 10.00 hod. v DSS Tilia a Jasmin v Slanej Lehote a každý piatok o 10.00 hod. v ZSS Poltár.