Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Poltár
Adresa Obrancov mieru 163/26, 987 01 Poltár
Telefónne číslo +421 908 233 457
E-mail poltar@ecav.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.poltar-ecav.webnode.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Simona Devečková, PhD. , +421 908 233 457 , deveckova.simona@gmail.com
Kantor: MUDr. Róbert Kirsch
Kantor: Miroslav Turcaj
Zástupca zborového dozorcu: Juraj Melich

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Poltári, 1. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Slanej Lehote a 2. a 5. nedeľu v mesiaci o 11:00  v Zelenom.