Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Závada
Adresa 991 21 Závada 26
Telefónne číslo
E-mail fararruman@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mašková

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ing. Pavel Keľov
Administruje: Mgr. Dušan Chovanec , +421 903 296 789 , maskova@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú druhú nedeľu o 14.00 hod. v Závade a 4krát ročne podľa dohody v Chrťanoch.