Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mašková
Adresa 985 11 Mašková 82, p. Halič
Telefónne číslo +421 47 437 90 05
E-mail maskova@ecav.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Dušan Chovanec , +421 903 296 789 , maskova@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Ing. Radka Mendlová
Kantorka: Ing. Radka Mendlová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú 1., 2. a 3. nedeľu v mesiaci o 9:00 Maškovej, každú nepárnu nedeľu o 10:15 v Haliči a 1x za mesiac o 12:45 striedavo v Lehôtke, Prahe a Lupoči. 

Zbory administrované týmto zborom