Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ľuboreč
Adresa Ľuboreč 88, 985 11 p. Halič
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mašková

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Peter Ožvoldík
Kantorka: Ing. Radka Mendlová
Administruje: Mgr. Dušan Chovanec , +421 903 296 789 , maskova@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nepárnu nedeľu o 11.30 hod.