Veľký Krtíš

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veľký Krtíš
Adresa Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš
Telefónne číslo +421 918 828 118, +421 917 644 679
E-mail fararruman@gmail.com, miggomelisko@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Web https://www.velkykrtis.ecav.sk/
Facebook https://www.facebook.com/groups/524754180909132/

Kontaktné osoby / pracovníci

Predsedajúci farár: Mgr. Ján Ruman , +421 918 828 118 , fararruman@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Michal Meliško , +421 917 644 679 , miggomelisko@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Eva Gallayová
Kantorka: Izabela Bayerová
Kantorka: Petra Klačová
Kantor: Mgr. Jaroslav Ondrejkov
Kantor: Martin Pavlov
Kantorka: Mgr. Hana Vozárová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 vo Veľkom Krtíši a o 11:00 v Záhorciach.
Každú druhú nedeľu sú SB na nasledujúcich miestach: o 8:00 v Obeckove, o 9:30 v Selešťanoch a o 14:00 v Malom Krtíši. 3. nedeľu v mesiaci sa konajú SB o 14:00 v Želovciach.

V Domove sociálnych služieb bývajú SB každá druhú stredu o 9:00.

Mgr. Jaroslav Ondrejkov je kantorom vo Veľkom Krtíši, PaedDr. Branislav Kázmer v Záhorciach, Izabela Bayerová v Malom Krtíši a Martin Pavlov kantorom v Obeckove.

Zbory administrované týmto zborom