Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Budiná
Adresa 985 12 Budiná 99
Telefónne číslo +421 907 384 453
E-mail
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobroč

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Emília Barcajová
Kantorka: Emília Barcajová
Administruje: Mgr. Stanislav Haluška , +421 905 952 622 , haluska.stano@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11.30 hod.