Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Budiná
Adresa 985 12 Budiná 99
Telefónne číslo +421 907 384 453
E-mail
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobroč

Kontaktné osoby / pracovníci

Kantorka: Elena Demanková
Kantorka: Mgr. Zuzana Trúchla
Kurátor: Miroslav Gábor
Administruje: Mgr. Samuel Velebír , +421 907 384 453 , samuel.velebir@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 12:00.