Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobroč
Adresa 985 53 Dobroč 27
Telefónne číslo +421 47 439 71 64
E-mail faradobroc@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Stanislav Haluška , +421 905 952 622 , haluska.stano@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Valéria Hanzelová
Kantorka: Mgr. Zuzana Trúchla

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. v Dobroči, 1. nedeľu v mesiaci o 8.45 hod v Píle a poslednú nedeľu v mesiaci o 8.45 hod. v Kotmanovej.

Zbory administrované týmto zborom