Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobroč
Adresa 985 53 Dobroč 27
Telefónne číslo +421 47 439 71 64
E-mail faradobroc@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Samuel Velebír , +421 907 384 453 , samuel.velebir@gmail.com
Zborová kaplánka: Mgr. Natália Velebírová , +421 904 008 972 , naty.martinus@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Valéria Hanzelová
Kantorka: Mgr. Zuzana Trúchla

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Dobroči, 1. nedeľu v mesiaci o 8:45 v Píle a 4. nedeľu o 8:45 v Kotmanovej.

Zbory administrované týmto zborom