Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Polichno
Adresa 985 13 Polichno 2
Telefónne číslo +421 47 433 01 56
E-mail jurajholek635@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Tomášovce

Kontaktné osoby / pracovníci

Diakon: Mgr. Juraj Holek , +421 47 433 01 56 , jurajholek812@gmail.com
Zborový dozorca: Pavel Kyseľ
Kantor: Martin Šatara
Administruje: Mgr. Michal Gubo , +421 904 879 615 , tomasovce@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú druhú nedeľu o 10.00 hod. a na výročné sviatky.