Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Tomášovce
Adresa Školská 2/29, 985 56 Tomášovce
Telefónne číslo +421 47 437 11 09
E-mail tomasovce@ecav.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Michal Gubo , +421 904 879 615 , tomasovce@ecav.sk
Zborový dozorca: Ing. Miroslav Galád
Kantor: Peter Boroš
Kantorka: Slavka Gubová
Kantor: Stanislav Lauko
Kantorka: Jana Mikulášová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00 v Tomášovciach, 2. nedeľu v mesiaci o 14:00 vo Vidinej a 3. nedeľu o 9:00 v Podrečanoch a o 14:00 v Točnici. V Gregorovej Vieske sú SB podľa dohody.

Zbory administrované týmto zborom