Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ábelová
Adresa 985 13 Ábelová 127
Telefónne číslo +421 47 433 01 56
E-mail jurajholek635@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Tomášovce

Kontaktné osoby / pracovníci

Diakon: Mgr. Juraj Holek , +421 907 835 453 , jurajholek812@gmail.com
Zborový dozorca: Mgr. Ján Ivanič
Administruje: Mgr. Michal Gubo , +421 904 879 615 , tomasovce@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 11:30 v Ábelovej a na výročné sviatky o 13:00 v Lentvori. V Nedelišti a Madačke bývajú SB príležitostne.