Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Príbelce
Adresa 991 25 Príbelce 134
Telefónne číslo +421 908 526 021
E-mail ecavpribelce@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Zuzana Alcnauerová , +421 908 526 021 , alcnauerova25@gmail.com
Zborový dozorca: Milan Pástor , m.pastor152@gmail.com
Kantorka: Silvia Pástorová
Kantorka: Mgr. Jana Tomaškinová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00 v Príbelciach, 2. nedeľu v mesiaci o 13:00 v Bátorovej a 3. nedeľu v mesiaci o 13:00 v Kosihovciach.