Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kalinovo
Adresa Partizánska 84, 985 01 Kalinovo
Telefónne číslo +421 903 582 087
E-mail ecavkalinovo@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.eczk.eu

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ondrej Šoltés , +421 903 582 087 , ondrej.soltes@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Mária Ziváková
Kantorka: Andrea Svorčíková
Kantorka: Ivana Ďurišová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11.00 hod. v Kalinove a o 9.30 hod. striedavo vo Veľkej Vsi alebo Brezničke.