Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ozdín
Adresa 985 24 Ozdín 2
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Málinec

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ing. Milan Ozdinec , +421 47 429 13 66
Kantor: Miroslav Turcaj
Administruje: Mgr. Irena Gajdošová , +421 918 478 783 , mgr.irenapalovova@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu, striedavo o 8.00 hod. alebo 9.15 hod.