Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Málinec
Adresa Kostolná 75/6, 985 26 Málinec
Telefónne číslo +421 918 478 783
E-mail ecavmalinec@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100083352346134

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Irena Gajdošová , +421 918 478 783 , mgr.irenapalovova@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Kvetoslava Turicová
Kantor: Ing. Dušan Michalove

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11.00 hod.

Zbory administrované týmto zborom