Malá Čalomija

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Malá Čalomija
Adresa 991 08 Malá Čalomija 78
Telefónne číslo +421 918 570 044
E-mail ecavmcalomija@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavmcalomija.szm.com
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Mal%C3%A1-%C4%8Calomija-1037391849612475/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Soňa Pichnarčíková , +421 918 570 044 , sona.pichnarcikova@gmail.com
Kantorka: Diana Balážová
Kantorka: Mária Hegyiová
Kantor: Branislav Hlačok
Zborová poddozorkyňa: Bc. Erika Tóthová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.30 hod. v Malej Čalomiji, 1. nedeľu v mesiaci o 9.00 hod. v Leseniciach, 2. nedeľu vo Veľkej Čalomiji a 4. nedeľu v Slovenských Ďarmotoch.