Stredné Plachtince

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Stredné Plachtince
Adresa Stredné Plachtince 31, 991 24 p. Dolné Plachtince
Telefónne číslo +421 47 488 72 02
E-mail plachtince@ecav.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Web https://www.stredneplachtince.ecav.sk/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Jaroslav Ďuriš , +421 908 088 144 , plachtince@ecav.sk
Zborový dozorca: Jaroslav Pavlov , +421 908 913 612 , jaropavlov.76@gmail.com
Kantor: Ľubo Macko
Kantor: Jaroslav Ondrejkov
Kantor: Martin Pavlov

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Stredných Plachtinciach a 1. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Horných Plachtinciach.

Zbory administrované týmto zborom