Dolné Strháre

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolné Strháre
Adresa 991 04 Dolné Strháre 28
Telefónne číslo +421 47 482 50 18
E-mail nos@ecav.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Ján Ďurov
Zborový dozorca: Ing. Dušan Račko , +421 915 803 913

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Dolných Strhároch a o 11:00 v Horných Strhároch.