Dolné Strháre

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolné Strháre
Adresa 991 04 Dolné Strháre 28
Telefónne číslo +421 47 488 72 02
E-mail plachtince@ecav.sk
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Stredné Plachtince

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ing. Dušan Račko , +421 915 803 913
Administruje: Mgr. Jaroslav Ďuriš , +421 908 088 144 , plachtince@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Dolných Strhároch a o 11:00 v Horných Strhároch.