Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lučenec
Adresa Komenského 16, 984 01 Lučenec
Telefónne číslo +421 918 828 349
E-mail ludo.hrobon@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.lucenec.lutheran.sk
Facebook www.facebook.com/ecavlc/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ľudovít Hroboň , +421 918 828 349 , ludo.hrobon@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Mária Hroboňová , +421 918 828 341 , maria.m.hrobonova@gmail.com
Kantor: Peter Šinka
Zborová dozorkyňa: MUDr. Sylva Pauerová

Ďalšie informácie

Mgr. Mária Hroboňová je na kaplánskom mieste. 

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. v Lučenci, 1. nedeľu v mesiaci s Večerou Pánovou. Vo Fiľakove prebiehajú SB v Modlitebni na Športovej ulici o 14.30 hod. 1. nedeľu v mesiaci v slovenskom jazyku a 3. nedeľu v mesiaci v maďarskom jazyku. V Domove dôchodcov a sociálnych služieb Harmónia (DDaSS) na Tuhárskom námestí v Lučenci sú SB o 9.30 hod. každý štvrtok. V Penzióne Ambra Lučenec sú SB každý štvrtok o 9.00 hod. V Buzitke sa konajú SB 4x ročne podľa dohody. Slovenské Služby Božie v partnerskom zbore v Šamšonháze (Maďarsko) sa konajú o 15.00 hod. každú štvrtú nedeľu v mesiaci (marec-november).