Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lučenec
Adresa Komenského 16, 984 01 Lučenec
Telefónne číslo +421 47 432 63 75
E-mail ludo.hrobon@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.lucenec.lutheran.sk
Facebook www.facebook.com/ecavlc/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ľudovít Hroboň , +421 918 828 349 , ludo.hrobon@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Mária Hroboňová , +421 918 828 341 , maria.m.hrobonova@gmail.com
Zborový dozorca: Stanislav Karman
Kantor: Peter Šinka

Ďalšie informácie

Mgr. Mária Hroboňová je na kaplánskom mieste. 

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Lučenci, 1.nedeľu v mesiaci s Večerou Pánovou.  Vo Fiľakove prebiehajú SB o 14:30 h 1. nedeľu v mesiaci v slovenskom jazyku a 3. nedeľu v mesiaci v maďarskom jazyku. V Domove dôchodcov a sociálnych služieb Harmónia  (DDaSS) na Tuhárskom námestí v Lučenci sú SB o 9:30 h každý  piatok. V Penzióne Ambra Lučenec sú SB každý štvrtok o 12:45 h. . V Buzitke sa konajú SB 4x ročne podľa dohody. Slovenské Služby Božie v partnerskom zbore v  Šamšonháze (Maďarsko) sa konajú o 15.00 h každú štvrtú nedeľu v mesiaci.  


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.