Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lovinobaňa
Adresa Partizánska 145/22, 985 54 Lovinobaňa
Telefónne číslo +421 949 281 565
E-mail lovinobana@ecav.sk, svingalova.andrea@gmail.com
Seniorát Novohradský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/FarskyUradLovinobana/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Andrea Kurčík , +421 949 281 565 , svingalova.andrea@gmail.com
Zborový dozorca: Miroslav Ondris
Kantor: Miroslav Turcaj

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11.00 hod. v Lovinobani a dvakrát za mesiac o 9.30 hod. v Uderinej.