Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2024

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2024

Dňa 4. apríla 2024 sa v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši uskutočnil ďalší ročník celoslovenského kola predmetovej súťaže: „Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy pre školský rok 2023/2024 v Slovenskej republike. 
 
Súťaž sa konala v online priestore v programe EduPage, v dvoch kolách. V prvom – seniorálnom kole 15. marca 2024 sa do súťaže prihlásilo 887 súťažiacich. Do celoslovenského druhého kola súťaže postúpili úspešní riešitelia z prvého kola. Zaregistrovalo sa 69 súťažiacich, ktorí súťažili v štyroch kategóriách za štátne a cirkevné školy.

Odborná porota pripravila propozície a vybrala témy na tohtoročnú biblickú súťaž. Zo Starej zmluvy to bola téma - Sudcovia a z Novej zmluvy – Ježišove skutky. 

Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Edukačno-misijné centrum  GBÚ ECAV na Slovensku. 

Súťažné testy pripravila odborná porota s predsedníčkou Katarínou Hudákovou a s členmi:  Andrea Valentová, Natália Kacianová, Viera Brtišová a Peter Taját. Náročné testy súťažiaci zvládli na výbornej úrovni, o čom svedčia aj bodové hodnotenia a percentuálne výsledky jednotlivých súťažiacich.
 
Technickú a organizačnú podporu poskytla firma aSc Applied Software Consultants s.r.o.
v programe EduPage. Naše poďakovanie za ochotu, trpezlivú a srdečnú spoluprácu pri technickej príprave testov patrí pani Milote Gurovej, Márii Bellušovej a Kataríne Filipovej. 
 
Veľké poďakovanie patrí hostiteľskej Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši za perfektnú prípravu podujatia a srdečné prijatie.   
Ďakujeme za finančný príspevok z Fondu vzdelávania a dar Nadácii Jana Amosa Komenského, ktorá pre absolútneho víťaza darovala notebook. Tento rok sa víťazom stal žiak Matiáš Šumichrast, z Gymnázia Jána Hollého v Trnave, ktorý súťažil v 3. kategórii a dosiahol 97,11% úspešnosti. 

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme, aby získané vedomosti z Božieho slova im boli posilou v živote a podľa neho sa správali. Ďakujeme koordinátorom a vyučujúcim, ktorí pripravovali žiakov na súťaž; odbornej porote za jej aktívnu prácu pri príprave testov. 
 
Výsledková listina BO 2024 - celoslovenské kolo.pdf
Fotografie – Ján Skerl, Peter Taját, Augustín Vician

Galéria k článku

Ján Skerl, Peter Taját, Augustín Vician