Výsledky BO 2024

Výsledky BO 2024 CZ ECAV STARÁ TURÁ

Blahoželáme úspešným riešiteľom, riešiteľom a samozrejme všetkých postupujúcim do celoslovenského kola. 
Tu je výsledková listina seniorátnych kôl Biblickej olympiády ECAV v školskom roku 2023/2024: Výsledková listina BO 1.kolo.xlsx