Školstvo

V Prešove hľadajú učiteľa/ku TSV v kombinácii

V Prešove hľadajú učiteľa/ku TSV v kombinácii

V Prešove hľadajú učiteľov

V Prešove hľadajú učiteľov

Evanjelická spojená škola v Prešove informuje: 
1. o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ MAT-FYZ-INF v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu a Evanjelickej základnej škole v Prešove,
2. o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Asistent učiteľa v Evanjelickej základnej škole v Prešove.

ESŠ v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí

ESŠ v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí

Evanjelická spojená škola v Prešove

hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí pri ESŠ 

s predpokladaným nástupom od 01.09.2022

Hľadáme učiteľov pre EGJAK

Hľadáme učiteľov pre EGJAK

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach hľadá nových členov do svojho tímu angličtinárov od 1. 9. 2022.
1- anglického jazyka ideálne s ďalším aprobačným predmetom
2- všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: ANJ v kombinácii s DEJ alebo NEJ.
https://egjak.sk/ 

V Prešove hľadajú učiteľov slovenčiny a angličtiny

V Prešove hľadajú učiteľov slovenčiny a angličtiny

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľa/ku všeobecnovzdelávacích predmetu Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii  a takisto Anglický jazyk v kombinácii s nástupom od 01.09.2022 

Výberové konanie na riaditeľa/ku školy pre EZŠ Bratislava

Výberové konanie na riaditeľa/ku školy pre EZŠ Bratislava

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre: EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA

„Duchovná pieseň 2022“ VÝSLEDKY

„Duchovná pieseň 2022“ VÝSLEDKY

Dňa 6. mája 2022 sa uskutočnil v online priestore 8. ročník súťaže Duchovná pieseň. Súťaž je zameraná na sólový spev. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do piatich kategórií. Tento rok sa prihlásilo do prvého kola súťaže 47 súťažiacich. Všetci zaslali do súťaže nahrávku jednej piesne, ktoré vyhodnotila porota. Druhé kolo prebehlo online. Súťažiaci zaspievali určenú pieseň podľa kategórií. Spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka alebo  duchovnú pieseň podľa vlastného výberu.

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2022- výsledky

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2022- výsledky

Dňa 29. apríla 2022 sa uskutočnil ďalší ročník celoslovenského kola predmetovej súťaže „Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy pre školský rok 2021/2022 v Slovenskej republike. 

Dokážeme spolu viac- zbierka pre ESŠ v Červenici

Dokážeme spolu viac- zbierka pre ESŠ v Červenici

Pri príležitosti osláv 20. a 30. výročia založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši bola vyhlásená verejná zbierka venovaná ESŠ v Červenici. Počas mesiaca apríl zbierajú finančné prostriedky na podporu ťažko postihnutých detí hluchoslepotou. 

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre praktickej teológie

Výberové konanie na miesto docenta na Katedre praktickej teológie

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docent na Katedre praktickej teológie s nástupom máj 2022.

Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska

Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska

V priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši sa 23.marca 2022 konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie Asociácie evanjelických škôl Slovenska (AEŠS). Hlavným predmetom činnosti AEŠS je zastupovať záujmy evanjelických škôl a pozitívne ovplyvňovať rozvoj školstva v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a v Slovenskej republike.

Hľadáme riaditeľov pre evanjelické gymnáziá v Tisovci a v Banskej Bystrici

Hľadáme riaditeľov pre evanjelické gymnáziá v Tisovci a v Banskej Bystrici

,,YES GREEN“ – medzinárodný projekt

,,YES GREEN“ – medzinárodný projekt

V Tisovci sa stretli žiaci z viacerých európskych škôl, aby sa venovali otázkam obnoviteľných zdrojov energie.

Hľadajú riaditeľku EMŠ v Žiline

Hľadajú riaditeľku EMŠ v Žiline

V rámci ECAV Žilina vyhlásili opätovne výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa materskej školy – EMŠ Žilina.

Deň otvorených dverí - Evanjelické gymnázium v Martine 2022

Deň otvorených dverí - Evanjelické gymnázium v Martine 2022

V rámci Dňa otvorených dverí pripravili na Evanjelickom gymnáziu v Martine video, v ktorom žiakom, učiteľom a vedeniu školy kládli tie najčastejšie otázky, ktoré zaujímajú ôsmakov a deviatakov. 

Kaplánske skúšky 2022

Kaplánske skúšky 2022

Kaplánske skúšky sa budú konať 7. júla 2022 o 8.30 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.

Študenti simulovali zasadnutie OSN

Študenti simulovali zasadnutie OSN

Počas troch dní (4. – 7. február 2022) sa na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu  v Martine konala jedinečná študentská konferencia MarMUN 2022, ktorej účastníci simulovali rokovanie Organizácie spojených národov. Témami jednotlivých sekcií tohtoročnej konferencie boli: militarizácia Arktídy, konštrukcia nikaragujského kanálu ako protipól panamského prieplavu, migrácia kvôli zmene klímy a problematika ujgurských moslimov.

Pozvánka na EKG v Prešove

Pozvánka na EKG v Prešove

Si deviatak a hľadáš strednú školu, ktorá je pre teba tou najlepšou? Alebo si piatak a chceš sa stať gymnazistom?
Navštív nás počas online Dňa otvorených dverí a presvedč sa, že Evanjelické kolegiálne gymnázium je tá pravá škola pre TEBA❤️
Ponúkame ti 4- alebo 8-ročnú formu.

Asociácia evanjelických škôl Slovenska začína svoju činnosť

Asociácia evanjelických škôl Slovenska začína svoju činnosť

V stredu 2. februára 2022 zasadal prípravný výbor Asociácie evanjelických škôl na Slovensku (AEŠS ) tvorený zástupcami zakladajúcich organizácií. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania zastupovali brat Miroslav Čurlík a sestra Daniela Veselá, Evanjelickú spojenú školu v Prešove zastupoval riaditeľ školy brat Marián Damankoš a Evanjelické gymnázium v Tisovci riaditeľka školy sestra Miroslava Štefániková.

Mesiac otvorených dverí na EBF UK začína!

Mesiac otvorených dverí na EBF UK začína!

Február 2022
Evanjelická bohoslovecká fakulta je tu pre všetkých záujemcov opäť online. Dohodnite si termín online stretnutia a z pohodlia domova sa dozviete o štúdiu na EBF UK.

Štúdium v USA - SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, CONCORDIA, MISSOURI, USA

Štúdium v USA - SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, CONCORDIA, MISSOURI, USA

V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2022/2023 miesta s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole. Môžu sa prihlásiť stredoškoláci z farárskych rodín alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV. Zároveň sa od týchto študentov očakáva, že v budúcnosti budú pracovať pre cirkev.

ROKOVANIE  ŠKOLSKÉHO  VÝBORU

ROKOVANIE ŠKOLSKÉHO VÝBORU

V stredu 19.1.2022 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku, ktorý sa stretol na svojom rokovaní prostredníctvom platformy ZOOM v online priestore.

Učiteľ II. stupňa- matematika, informatika, geografia

Učiteľ II. stupňa- matematika, informatika, geografia

Evanjelická základná škola v Bratislave má uvoľnené pracovné miesto učiteľa II. stupňa s aprobáciou matematika, informatika, geografia.

DOD na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

DOD na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

Bilingválne gymnázium v Tisovci pozýva žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl na online Deň otvorených dverí dňa 27. januára 2022.

DOD na bilingválnom gymnáziu v Košiciach

DOD na bilingválnom gymnáziu v Košiciach

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach pripravuje online DOD – Deň otvorených dverí a to v piatok 14.1. o 16.00. Všetky potrebné informácie aj linky na pripojenie nájdete na našej internetovej stránke www.egjak.sk. Srdečne pozývame všetkých záujemcov na toto online stretnutie a tiež na štúdium na našom evanjelickom bilingválnom gymnáziu.

Novšie Staršie
Strana 2 z 3