Výstava o Anne Frankovej

Výstava o Anne Frankovej

Nechajte ma byť takou, aká som - Životný príbeh Anny Frankovej

     V Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sprístupnili 3. februára 2023 v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku výstavu "Nechajte ma byť takou, aká som". Medzinárodný projekt putovnej výstavy predstavuje témy diskriminácie a predsudkov na životnom príbehu Anny Frankovej. 
     Program otvorenia výstavy sa začal príhovorom riaditeľa školy PhDr. Mariána Damankoša, PhD., počas ktorého privítal všetkých prítomných a vyzdvihol potrebu vracať sa k minulosti a hľadať v nej poučenie. Návštevníkom sa prihovoril aj biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Peter Mihoč. Program spestrili hudbou a spevom židovských piesní učitelia a žiaci Evanjelickej spojenej školy v Prešove pod vedením Mgr. Sone Grestyovej. Na otvorení privítali aj vzácnych hostí zo Židovskej náboženskej obce v Prešove: predsedníčku Ing. Margitu Eckhausovú a kancelára Dr. Petra Chudého. 
     Výstavou prítomných sprevádzali po prvýkrát 14 študenti 1.- 3. ročníka, kvinty až septimy EKG, ktorí absolvovali 2-dňové školenie - workshop pod vedením lektorov z Nadácie M. Šimečku. Počas neho získali všeobecný prehľad o dejinách druhej svetovej vojny a holokauste. Zároveň si mohli zlepšiť svoje komunikačné a argumentačné zručnosti, učili sa vystupovať pred ľuďmi a kriticky myslieť. 
     Slávnostným prípitkom na život v podaní seniora ŠZS Mgr. Martina Chalupku sme vernisáž ukončili. Výstavou, ktorá je určená žiakom i širokej verejnosti, sprevádzajú žiaci našej školy od 3. do 24. februára 2023.

Galéria k článku

Emília Mihočová