Využi skvelú príležitosť a zapíš sa na štúdium na EBF UK v AR 2023/2024

Využi skvelú príležitosť a zapíš sa na štúdium na EBF UK v AR 2023/2024


Ponuka študijných programov: 
Evanjelická teológia
(5-ročné denné spojené magisterské štúdium):
- s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.
- s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
(3-ročné denné bakalárske a nadväzujúce 2-ročné magisterské štúdium)
V  spolupráci s FiF UK a PriF UK nasledovné možnosti kombinácií:
s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry 
s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry 
s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry
s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry
s učiteľstvom histórie 
s učiteľstvom geografie 
s učiteľstvom filozofie

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
(3-ročné denné a externé  bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(2-ročné denné a externé magisterské štúdium)
 

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk -  v sekcii „Štúdium“, podsekcia  „Uchádzač o štúdium“
 
Termín podania prihlášky: 22. júla 2023
 
Prihlášku na štúdium je nutné podať elektronickou formou a overené maturitné vysvedčenie zaslať na adresu:
Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava 1