Otvorenie registrácie do súťaže: Biblická olympiáda

Otvorenie registrácie do súťaže: Biblická olympiáda

Vážená pani učiteľka/vážený pán učiteľ,
31. marca 2023 od 9:00 do 11:00 sa uskutoční seniorálne kolo Biblickej olympiády ECAV. 
Súťaž sa uskutoční formou online testu na stránke onlineolympiady.sk

Svojich žiakov už môžete zaregistrovať do súťaže cez EduPage:
Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke organizátora: Biblická olympiáda z evanjelického a.v. náboženstva a náboženskej výchovy 2022/2023

Informované súhlasy rodičov sa pre tieto súťaže nevyžadujú.

Ak máte otázky, kontaktujte nás na adrese sutaze@asc.sk. Radi Vám pomôžeme. Váš aSc tím