2% pre Nadáciu Jána Amosa Komenského

2% pre Nadáciu Jána Amosa Komenského

Milí priatelia, 

Nadácia Jana Amosa Komenského každoročne podporuje aktivity pre študentov a žiakov. Už niekoľko rokov venuje do celoslovenského kola Biblickej olympiády finančné prostriedky na nákup notebooku pre celkového víťaza súťaže. Stretlo sa to s veľmi pozitívnym ohlasom, za čo sme vďační.

Podporou tejto nadácie pomôžete naďalej pomáhať k rozvoju rôznych aktivít pre školy, žiakov, študentov a učiteľov. Vašu podporu vyjadríte tiež každým zdieľaním tohto príspevku alebo oslovením konkrétnych ľudí vo vašom okolí, ktorí by mohli pomôcť aj 2% z ich daní.

Ďakujeme!
 

Adresa: Námestie Žilinskej synody 1290/2, 1001 Žilina
IČO: 30232031
Právna forma: Nadácia
IBAN číslo účtu: SK4202000000000067739432 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)