Kaplánske a farárske skúšky 2023

Kaplánske a farárske skúšky 2023

Kaplánske skúšky 2023
Kaplánske skúšky sa budú konať 26. júna 2023 o 8.30 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.
 
Informácie potrebné k vykonaniu kaplánskych skúšok nájdete v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku:
Cirkevné nariadenie č.5/1991 o kaplánskej skúške v znení cirkevných nariadenia č.2/2003
 
Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky doloženú potrebnými dokumentmi adresujte Zboru biskupov do 20.4.2023 (bod 1. a 2.)
Pohovory so Zborom biskupov pre uchádzačov o kaplánske skúšky budú 4. mája 2023 na Generálnom biskupskom úrade o 9.00 hod.
 
literatúra KS 2023.docx

Farárske skúšky 2023Farárske skúšky sa budú konať 3. októbra 2023 o 8.30 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.
Všetky potrebné informácie o farárskej skúške nájdete v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku: Cirkevné nariadenie č. 6/91 o farárskej skúške v znení cirkevného nariadenia č. 3/94, 2/00, 9/01, 6/05 a 1/10.
Žiadosť o vykonanie farárskej skúšky adresujte Zboru biskupov do 25. 8. 2023
 
literatúra FS 2023.docx