Boh je Vševediaci

Boh je Vševediaci

Sobota 9.9.2023
Ž 139, 1-6

Pamätáš si, ako si sa ako dieťa snažil niečo zatajiť? Babička vždy rýchlo povedala: „Ja to možno neviem, ale Boh to vie.“ V určitom okamihu si sa pravdepodobne sám seba opýtal: „Vie všetko?“ Odpoveď znie: "Áno, On áno." Boh je vševediaci alebo všeznalý. Má nekonečné povedomie, porozumenie a pochopenie.

Žalm 139 začína: „Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš.“ Slovo „poznáš“ je v hebrejčine „yada“, čo znamená vedieť, vnímať, uznávať, uvažovať. V Starom zákone sa objavuje viac ako 900 krát. Žalm 139 nám pripomína, že Boh pozná naše slová skôr, ako začneme hovoriť (Žalm 139, 4). Boh nás poznal skôr, ako sme sa narodili (Žalm 139, 13, Jeremiáš 1, 5). Pozná naše srdcia a pozná naše obavy (Žalm 139, 23, Jeremiáš 12, 3). Vie všetko. Boh pozná všetky hriešne myšlienky a činy, ktoré som kedy vykonal alebo vykonám. 

Môže sa to zdať desivé, ale v skutočnosti je to oslobodzujúce. Boh vie všetko, čo si urobil, napriek tomu ťa stále miluje. Veď poslal svojho Syna, aby sa za teba obetoval. Nikdy nedokážeme uniknúť Božej pozornosti, tak ako by sme na to mali reagovať? Bojíme sa? Máme chuť s tým skoncovať? Nie! Tak, ako to robil Dávid, prosme Boha, aby nás hľadal, poznával naše srdcia, skúšal nás a viedol nás (Žalm 139,23-24). Reagujme s chválou a vďačnosťou, pretože vieme, že Boh, ktorý vie všetko, nás vedie životom. 
„A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať.“ Žid 4, 13
 
Zamysli sa: 
Ako sa cítiš, keď vieš, že Boh vie všetky podrobnosti o tvojom živote a aj tak ťa stále miluje? 
Kedy si naposledy požiadal Boha, aby nazrel do tvojho srdca? Venuj tomu dnes niekoľko minút. 
Ako môžeš konať na základe toho, čo si počul od Boha alebo z toho, čo si dnes prečítal?

(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)