„Digitálne závislosti“

„Digitálne závislosti“

Dovoľujem si Vás pozvať na naše online podujatie Digitálne závislosti“, ktoré sa bude konať 30.3.2023; 17:30 – 19:00.
O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/8xf6i4cmv
Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/86569235332
 
Téma: Digitálne závislosti „Mne sa to nemôže stať!?“
Lektorkou bude Mgr. Zuzana Vargová, psychologička v neziskovej organizácií Trojlístok v Prešove.
 
Budeme hovoriť o tom, čo sú digitálne závislosti a koho sa týkajú. Je všetko, čo dieťa robí na počítači/smartfóne hneď závislosťou? Ako si rodič môže všimnúť, že sa u dieťaťa rozvíja digitálna závislosť? A ako by mal reagovať v takejto situácii? Aké sú možnosti liečby a pomoci?... Na tieto, ale aj ďalšie otázky o rizikách digitálnych závislostí budeme spoločne hľadať odpovede. Tešíme sa na Vás..