Celoslovenské stretnutie evanjelikov ONLINE 21. - 23. máj 2021

Celoslovenské stretnutie evanjelikov ONLINE 21. - 23. máj 2021

Srdečne pozývame na trojdňové ONLINE stretnutie evanjelikov z celého Slovenska. Na piatok večer je pripravená spoločná mládež, v sobotu zaznie evanjelizačný príhovor Ulricha Parzanyho a nedeľné popoludnie bude patriť diskusii o dejinách našej cirkvi.  

Prípravný výbor Evanjelického festivalu, ktorý sa mal uskutočniť 1. – 4. júla 2021 v Kežmarku, odporučil Generálnemu presbyterstvu ECAV, aby sa jeho konanie odložilo na rok 2022. GP sa týmto návrhom na svojom zasadnutí 29.1.2021 zaoberalo. Dlhodobo nepriaznivá pandemická situácia primäla generálnych presbyterov, ktorí sa stotožnili s názorom organizačného tímu, k rozhodnutiu presunúť konanie Evanjelického festivalu na rok 2022.

Členovia mediálneho výboru ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí 2. marca 2021 rozhodli pripraviť aspoň nejakú oklieštenú podobu spoločného celoslovenského stretnutia evanjelikov v ONLINE priestore. Je dôležité, aby cirkev popri rôznych iných seminároch a webinároch, či stretnutiach menších spoločenstiev v regiónoch, pripravila online akciu pre všetkých. Tak vzniklo podujatie, ktoré sa uskutoční počas 4. májového víkendu na YouTube kanály ECAV s vami a na ktoré pozývame naozaj všetkých evanjelikov:

Celoslovenské stretnutie evanjelikov ONLINE 21. - 23. máj 2021“

Hlavnou snahou pri konštituovaní programu na 3 večery, bolo ponúknuť obsah všetkým generáciám.

V piatok sa uskutoční celoslovenské stretnutie mládeže a dorastu, ktoré majú pod taktovkou členovia mládežníckeho tímu CZ ECAV Žilina. Podujatie s názvom „Spolu na mládeži“ pripravujeme na 21.5.2021 od 18:00 cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje zverejníme včas) a vysielané budú aj cez YouTube kanál ECAV s vami. Medzi účastníkmi nebude chýbať brat generálny biskup Ivan Eľko, ktorý mladých na začiatku pozdraví a v závere sa bude modliť za mladú generáciu a požehná im. Moderátorom interaktívneho stretnutia pre všetkých mladých bude Majo Lajda, ktorý je zamestnaný ako pracovník s mládežou v CZ Žilina. Hlavným rečníkom bude presbyter za vonkajšiu misiu v CZ Žilina a skúsený pracovník s mládežou Jany Šimočko. V programe večera nebude chýbať kvíz, chvály, zamyslenie, modlitby a takisto spoločné zdieľanie sa či premýšľanie nad diskutovanou témou.
„Srdečne pozývame dorasťákov, mládežníkov, ale aj vedúcich mládeží. Je to skvelá príležitosť, ako stráviť spoločný čas s rovesníkmi z celého Slovenska a pre vedúcich aj možnosť oddýchnuť si od prípravy svojho vlastného pravidelného ONLINE spoločenstva. Príďte načerpať a prijať duchovné povzbudenie do ďalších dní, možno aj do ďalšej služby. Pokojne pozvite aj svojich kamarátov- kapacita je dostatočná. “ Marián Kaňuch, zborový farár ECAV ZA.

Viac informácií nájdete TU.

V sobotu 22. mája 2021 od 18:00 je pripravená evanjelizačná kázeň známeho nemeckého farára Ulricha Parzanyho. Úvodné slovo k sobotňajšiemu večeru a krátke predstavenie hosťa z Nemecka bude mať biskup ZD Ján Hroboň. Biblický základ príhovoru brata Parzanyho bude rovnaký, aký mal emeritný generálny biskup Jur Janoška počas úvodnej bohoslužby na začiatku Synody v Trenčíne pred 100 rokmi. Kázeň s názvom: "8 krokov k živému zboru" bude postavená na biblických veršoch z Listu Júdovho, verše 1-4 a 17-23.

„Júda, služobník Ježiša Krista a brat Jakubov, povolaným, ktorých si Boh Otec zamiloval a pre Ježiša Krista zachoval. Milosrdenstvo vám a pokoj a láska nech sa rozhojňuje! Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým. Lebo votreli sa niektorí ľudia, o ktorých platí už dávno napísaný výrok: Bezbožní, ktorí zneužívajú milosť nášho Boha na výstrednosti a zapierajú jediného Panovníka a nášho Pána Ježiša Krista.

Ale vy, milovaní, pamätajte na slová, čo predpovedali apoštolovia nášho Pána Ježiša Krista; veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, ktorí budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí.  To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia telesní, ktorí nemajú ducha.  Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom.“

Viac informácií nájdete TU.

Nedeľné popoludnie 23. mája 2021 bude od 16:00 patriť historickej diskusii, na ktorú nás pozve brat biskup VD Peter Mihoč. Traja aktéri nás prevedú historickými udalosťami rokov 1921, 1941 a 1951. Historicko-popularizačná diskusia bude vysielaná cez YouTube kanál ECAV s vami pod názvom: Luteráni na Slovensku a ich „jednotky“ v 20. storočí (1921 – 1941 – 1951). 

Hostia:
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove)
PhDr. Marián Damankoš, PhD. (historik, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove)

Moderuje:
ThDr. Matej Oráč, PhD. (ev. a. v . farár – duchovný správca )

Hudba:
Il Duetto (Mgr. Andrej Belej; Mgr. art. Zuzana Oráčová, DiS. art.)

Cieľom nedeľnej diskusie bude pripomenúť významné „jednotky“ Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku v 20. storočí, pri príležitosti 100. výročia prijatia Ústavy cirkve evanjelickej augšpurského vyznania na Slovensku. 

Viac informácií nájdete TU.