Informácia o termíne a mieste inštalácie novozvolených predstaviteľov ECAV 2. marca 2019

V sobotu, dňa 2. marca 2019 o 11:00 sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Zvolene slávnostná inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka – generálneho biskupa našej cirkvi a Jána Hroboňa – biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana – generálneho dozorcu ECAV. Slávnostné Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, verš 22: "Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!"

Priamy prenos tejto udalosti uskutoční Slovenská televízia a bude vysielaný na Jednotke. Prosíme účastníkov Služieb Božích, aby kvôli televíznemu vysielaniu zaujali svoje miesta do 10:40.

Pozvánka

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.