Online Deň učiteľov škôl VD ECAV na Slovensku

Online Deň učiteľov škôl VD ECAV na Slovensku

28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, a oceniť navrhnutých za mimoriadny prínos k rozvoju evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Aj v tomto období, keď je práca pedagogických a odborných zamestnancov náročnejšia, prijmite aj od nás povzbudenie k tejto práci, je to veľká výzva a určite prinesie svoje ovocie do budúcna.

V online programe dňa 28. marca 2021 o 15.00 na YouTube kanáli VD ECAV sa vám prihovoria dištriktuálny biskup Mgr. Peter Mihoč a dištriktuálny dozorca Ing. Ľubomír Pankuch. Vyjadria tak svojimi slovami postoj k profesii učiteľa a ocenia pedagógov z Evanjelickej spojenej školy v Martine, Liptovskom Mikuláši, Prešove, v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici a Evanjelickom gymnáziu Jána Ámosa Komenského v Košiciach. Videovizitkami budú predstavení ocenení pedagógovia prostredníctvom slov žiakov, kolegov, vedenia školy.

Program:

  1. Úvod
  2. Príhovor biskupa VD ECAV Mgr. Petra Mihoča
  3. Video-vizitky ocenených pedagógov z príležitosti Dňa učiteľov VD ECAV 2021
  4. Evanjelická spojená škola v Martine,
  5. Evanjelická spojená škola v  Liptovskom Mikuláši,
  6. Evanjelická spojená škola v Prešove,
  7. Evanjelická spojená škola internátna v Červenici,
  8. Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach
  9. Poďakovanie dozorcu VD ECAV Ing. Ľubomíra Pankucha
  10. Záver

Ďakujeme, že ste  nápomocní žiakom, aj rodičom, buďte láskaví, milujúci, zhovievaví. Vaši žiaci aj ich rodičia to vnímajú a oceňujú. Vďaka vám, učiteľom, vychovávateľom, odborným zamestnancom, zahraničným lektorom,  duchovným správcom, riaditeľomza zodpovednú a namáhavú prácu, ktorú dennodenne vykonávate. Slúžiť druhým znamená aj nájsť riešenia, kde sa už zdá, že je to stratené. Teraz je zjavné, aké sú naše školy a predovšetkým učitelia v nich dôležité. Ďakujeme.

 „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“  (Ján Ámos Komenský)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.