Stretnutie mužov BAS

Stretnutie mužov BAS

Bratislavský seniorát pozýva na seniorátne stretnutie mužov, ktoré sa uskutoční 25. septembra 2022 o 15:00 v evanjelickom kostole v Dolných Salibách.