Televízny prenos Služieb Božích z Trenčína, 5.6.2022

Televízny prenos Služieb Božích z Trenčína, 5.6.2022

Bratia a sestry, v 1. slávnosť svätodušnú, 5. júna 2022, sa uskutoční televízny prenos Služieb Božích z Trenčína. Sledujte od 9:00 na Dvojke.