Spomienka na Editu Grúberovú

Spomienka na Editu Grúberovú

Nedávno sme si pripomenuli úmrtie našej skvelej speváčky Edity Grúberovej. Dotklo sa to mnohých jej obdivovateľov, ale aj druhov v kultúre. Tí sa rozhodli uctiť si jej pamiatku a pripravujú, pod “taktovkou” Miriam Rodriguez Brüllovej spomienkový koncert práve v tom evanjelickom kostole v Rači, kde ju objavil tamojší farár dr. Július Janko. Uskutoční sa v nedeľu, 14. novembra 2021 o16.00 hod.

Na koncerte sa môžete tešiť na skvelých umelcov: Eva Hornyáková, Martina Masaryková, Pavol Bršlík, Pavol Remenár, Peter Valentovič, Mária Hanny, Lucia Harvanová, Jan Pospíšil, Miriam Rodriguez Brüllová.

Koncert bude slovom sprevádzať Alena Heribanová.

V prípade záujmu odporúčame svoju účasť vopred ohlásiť na: ergon@ergon.sk (vstup len pre zaočkovaných).

Vstupné bude dobrovoľné.