Pozvánka na Kirchentag 2019

Pozvánka na Kirchentag 2019

V poradí už 37. Kirchentag sa bude konať v dňoch 19. – 23. júna 2019 v Dortmunde.

Heslom tohto podujatia je biblický verš z 1 knihy Kráľov 18, 19: „Čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš“. Môžeme dnes ešte niekomu dôverovať? Kto je dnes vlastne spoľahlivý? Môžeme dôverovať všetkým tým inštitúciám, politike, alebo dokonca bankám, finančným organizáciám a ich protagonistom? Môžeme dôverovať cirkvám? Každý akt dôvery prináša so sebou aj nebezpečenstvo, že zostaneme zranení. To platí v súkromnom ako aj v pracovnom živote.


Záujemcovia o toto podujatie sa už teraz môžu prihlásiť na internetovej stránke www.kirchentag.de. Cena vstupenky pre účastníkov zo Slovenska je 26 €.


Ubytovanie v rodinách je tentokrát možné už od 18. do 23. júna 2019. Namiesto 5 nocí je umožnených 6 nocí. Poplatok za ubytovanie pre účastníkov ECAV na Slovensku je odpustený. ECAV na Slovensku dostala možnosť zľavy pre prvých 300 účastníkov. Preto sa obraciame na Vás s prosbou o nahlásenie počtu prihlásených na zahraničné oddelenie GBÚ: ausland(at)ecav.sk alebo telefonicky: 0918 828 012


Na scéne Kirchentagu v Dortmunde sa objaví ďalší muzikál: „Martin Luther King – jeden sen zmení svet“. Bude sa konať vo štvrtok, 20. júna 2019 vo Westfallenhalle 1 s medzinárodnými účinkujúcimi, big-bandom, sláčikovým orchestrom ako aj obrovským spevokolom.


Pre tento spevokol hľadajú usporiadatelia 2000 spevákov a speváčok. Spievať môže každý. Dielo je tak postavené, že pri skúške a počas vystúpenia budú mať z toho radosť aj laici. Muzikál od Andreasa Malessa, ktorý zložil text, Hanja Gäbler a Christopa Terbuykena, ktorí zostavili hudbu hovorí o zavraždenom nositeľovi Nobelovej ceny a baptistického pastora Martin Luther Kinga. Okrem toho hovorí o jeho boji za jeden svet, ktorý posudzuje ľudí nie podľa farby pleti, ale podľa charakteru.


Mimoriadne atraktívna je možnosť dvojitej účasti: ten, kto sa prihlási do muzikálu, obdrží preukaz spoluúčinkujúceho, ktorý mu umožňuje vstup na všetky podujatia Kirchentagu počas piatich dní.Viac informácií nájdete na www.kirchentag.de alebo na zahraničnom oddelení GBÚ.