Seniorátny deň POS- Bancíková

Seniorátny deň POS- Bancíková

Predsedníctvo Považského seniorátu pozýva na seniorátny deň pri príležitosti 100. výročia narodenia Dariny Bancíkovej, prvej ordinovanej farárky. Uskutoční sa 12.6.2022 od 15:00 v Bzinciach pod Javorinou.