Prechádzky labyrintom literatúry: lásky Martina Rázusa

Prechádzky labyrintom literatúry: lásky Martina Rázusa

Krásnu akciu môžete prežiť dňa 8.8.2022 o 18.00 hod. vo farskej záhrade Evanjelického kostola v Modre. Pripravuje ju jedna z členiek Pars Artem, Ľubomíra Miháliková - Gibzová. Bude venovaná veľkej osobnosti slovenskej literatúry, Martinovi Rázusovi a mladej dievčine, ktorú stretol v Modre. Aj keď ich známosť trvala len rok, stopy po nej sa zachovali v jeho tvorbe. Ak ste blízko, príďte. Na podujatí si budete môcť kúpiť knihy z produkcie Pars Artem. Výťažok z predaja pôjde na charitatívne účely (v tomto prípade návrat dvoch ukrajinských dievčat domov).