Súťaž pre fotografov

Súťaž pre fotografov

CZ ECAV na Slovensku Moravské Lieskové pripravil pre neprofesionálnych fotografov bienále amatérskej fotografie - Memoriál Jozefa Hollého. 

Info k fotosúťaži:
 
 1. TÉMA: Služobník Boží aj ľudsky/ý 
 2. Organizátori: CZ ECAV Moravské Lieskové (Peter Maca) a Mediálny výbor ECAV
 3. Termín zasielania fotografií: do 30. júna 2022
 4. Vyhlásenie výsledkov: 9. september 2022
 5. Súťažné kategórie:
  I. žiaci ZŠ
  II. študenti SŠ a VŠ do 27 rokov
  III. dospelí 28- 61 rokov
  IV. seniori nad 62 rokov
 6. Propozície:
  • Počet odovzdaných fotografií: neobmedzený
  • Farba: ľubovoľná
  • Grafická úprava: povolená
  • Minimálne rozlíšenie: 1600x1200px
  • formát: .jpg alebo .png
 7. Forma odovzdania:
   - elektronicky- e- mailom na: kostoly.ecav@centrum.sk (pri veľkosti nad 10MB použite virtuálne úložisko- uschovna, wetransfer, google disk...)
   - poštou na adresu: Ev. a. v. Farský úrad Moravské Lieskové, č. 22, 916 42 Moravské Lieskové
 8. Odmeny: zverejnenie v spoločnom zborníku fotografií, hodnotné knižné publikácie pre umiestnenia na 1. priečkach, vecné ceny pre 2. a 3. miesto
 9. Súhlas so zverejnením: svojho diela (fotky) v zborníku a takisto v evanjelických cirkevných médiách (print aj web): ecav.sk, ECAV s vami, Evanjelický Posol spod Tatier, eVýchod a ďalšie.
 10. GDPR: v prípade, ak sú na fotografiách identifikovateľné osoby, autor sa zaväzuje, že všetky práva s nasnímanými osobami vysporiadal a preberá zodpovednosť za akékoľvek porušenie GDPR na seba
 
Podujatie sa koná v rámci väčšieho celoročného projektu "Pamätnica osobností 2022" zameraného na viaceré evanjelické osobnosti. Tešíme sa na Vaše pozoruhodné a výnimočné fotografie.