Misijná konferencia 2019

Misijná konferencia 2019

Výbor misie ECAV Vás pozýva na Misijnú konferenciu 2019, ktorá sa bude konať v sobotu 26. októbra 2019 so začiatkom o 10:00 hod. v priestoroch Janoškovho domu v Liptovskom Hrádku. Na konferencii chceme spolu s Vami hovoriť o súčasnom stave misijnej práce, jej východiskách a možnostiach pre budúcnosť. Prednáškou nám poslúži emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c.

Program

  • Biblický úvod
  • Prednáška: Korene pasivity CZ a východiská pre revitalizáciu CZ
  • Koreferát: Mgr. Marián Kaňuch, PhD. senior TUS
  • Diskusia a podnety
  • Krátke správy - max 5 min za senioráty a jednotlivé zložky VM
  • Sumár, čo by sme chceli nové, čo obnoviť a na čo v misii nezabudnúť
  • Modlitby a záver

V súvislosti s bodom 5 Vás chceme poprosiť o krátku správu za Váš seniorát či misijnú zložku. Jej obsahom by malo byť krátke predstavenie Vašej súčasnej misijnej činnosti, prípadne načrtnutie problémov, ktoré riešite, alebo riešení, ktoré ste našli.

Tiež Vás chceme poprosiť o dodanie informácie o misijných aktivitách, ktoré plánujete konať v roku 2020 a to najneskôr do 15. 12. 2019. Tieto budú zaradené do celocirkevného kalendára podujatí ECAV na Slovensku, preto ich včasné dodanie je veľmi dôležité a prosíme vás o dodržanie termínu.

Predpokladaný záver je o 15:30 hod. V rámci programu bude pripravený aj obed. Na jeho zabezpečenie však potrebujeme poznať počet účastníkov, preto Vás prosíme, aby ste nám svoju účasť potvrdili a na konferenciu sa tak prihlásili najneskôr do 20. októbra 2019 na tel. čísle 0918 828 010 alebo e-mailom na adrese misia@ecav.sk. Ak sa nemôžete konferencie zúčastniť osobne, pošlite, prosíme, za seba náhradu, aby Váš seniorát či misijná zložka boli na konferencii zastúpené.

Tešíme sa nielen na Vašu účasť, ale aj na diskusiu a ďalšiu spoluprácu s Vami.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.