Webinár pre učiteľov v MŠ a na besiedkach

Webinár pre učiteľov v MŠ a na besiedkach

Školský výbor ECAV na Slovensku pozýva na webinár pre Evanjelické materské školy, vyučujúcich detskej besiedky, organizátorov "MAMY klubov" v cirkevných zboroch ECAV. 

PONUKA PREDNÁŠOK: 

DUCHOVNÝ VÝVIN DIEŤAŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU
THDR. J. BOSÁKOVÁ, PHD.

PRAKTICKÉ UKÁŽKY VYUČOVANIA EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA V MŠ

MGR. O. KAŇUCHOVÁ:
STVORENIE,VIANOCE, VEĽKONOČNÉ UDALOSTI

MGR. N. KACIÁNOVÁ, PHD.:
ADAM A EVA, HRIECH AKO NEPOSLUŠNOSŤ, NASLEDOVAŤ JEŽIŠA, JEŽIŠ AKO KRÁĽ


WEBINÁR sa uskutoční 15. januára 2021 (v piatok) od 13:00 – 14:30 Prosíme všetkých záujemcov, aby sa prihlásili e-mailom na orac@esspo.sk do štvrtka 14. januára 2021. Pre úspešné pripojenie potrebujete: pripojenie na internet, webkameru v počítači (alebo externú) a nainštalovanú aplikáciu zoom.