POZVÁNKA na TEOLOGICKÚ KONFERENCIU 2021

POZVÁNKA na TEOLOGICKÚ KONFERENCIU 2021

ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných pozýva na Teologickú konferenciu 2021, ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 27. októbra 2021 v hoteli Satel v Poprade.

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA ECAV 2021 program

Vracajúc sa k minulému roku - roku 490. výročia prečítania Augsburského vyznania cisárovi Karolovi V. sa na teologickej konferencii chceme venovať nielen tomuto vyznaniu, ale aj dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“, ktorý bol z angličtiny preložený do slovenčiny a koncom roku 2019 zadarmo zaslaný do všetkých cirkevných zborov a katolíckych farností. Keďže tento dokument má ekumenický charakter a jeho prekladateľská skupina mala tiež ekumenické zloženie, bude aj teologická konferencia ekumenická a tak ako za rečnícky pult, aj do auditória pozývame tentokrát nielen kňazov našej, ale aj Rímskokatolíckej cirkvi. Okrem prednášok pripravujeme aj niekoľko workshopov, na ktorých budeme môcť v zmiešaných skupinách spolu hovoriť o otázkach dokumentu, či praktického ekumenického života.

Témou teologickej konferencie 2021 bude: EKUMENICKÝ POHĽAD NA REFORMÁCIU a bude sa niesť v duchu biblických slov:

"Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania." Ef 4, 4

„To, čo nás spája je väčšie než to, čo nás rozdeľuje.“ Ján XXIII.

Pozvanie za rečnícky pult prijali Prof. Dr. Theodor Dieter, ktorý sa významným dielom podieľal na príprave dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“ a svojou prednáškou otvorí teologickú konferenciu.

Z RKC bude prednášať Prof. Dr. Ľubomír Žák z Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme.

Prihlásiť sa môžete písomne na adrese Generálneho biskupského úradu alebo na webovej stránke www.ecav.sk. Prihlasovať sa treba najneskôr do 18. októbra 2021 a vo Vašej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy a o všetku ponúkanú stravu. Účastnícky poplatok je 20,-€. Tak ako po iné roky je aj teraz možné priviesť so sebou životného partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt partnera/partnerky je 100,-€.

Informácie na: www.ecav.sk
skoly@ecav.sk; tel.:0918828009; 0918828010

Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ:
SK61 0200 0000 0000 0044 3012 SUBASK BX
variabilný symbol 379 314

Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradíme v zmysle CPP.
Aj keď je možné, že kvôli pandémii koronavírusu budeme musieť teologickú konferenciu napokon odložiť, zatiaľ ju pripravujeme v nádeji, že sa s Božou pomocou bude môcť uskutočniť. Srdečne Vás preto už teraz pozývame a prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili do 18. októbra.

Prihláška TK_2021.docx

Tešíme sa na stretnutie s Vami!