Pozývame na kurz cirkevných hudobníkov

Pozývame na kurz cirkevných hudobníkov

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na štvordňový „ Kurz cirkevných hudobníkov“.

Témy prednášok a praktických cvičení pre kantorov: Liturgická hra na organe, pre dirigentov: Dirigentská technika pre začiatočníkov a pokročilých, dirigovanie jednoduchých a zložitejších sakrálnych skladieb, základy frázovania a interpretácie vo vokálnych skladbách.

Vyučujúcimi lektormi budú: Hra na organe: Ing. Stanislav Tichý, DiS.art, MgA. Janko Siroma, Ph.D. Dirigovanie: Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD., hlasová technika: Mgr. Jana Pastorková, ArtD. Kurz sa uskutoční v dňoch 10. - 13. júla 2019 na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava. V rámci kurzu bude mať prednášku lektorka PhDr. Ľudmila Michalková, PhD. na tému Lutherova teológia cirkevnej hudby.

Prihlášky si budete môcť vyzdvihnúť na farských úradoch a webe ecav.sk. Prihlásiť sa, ako aj získať bližšie info môžete na adrese: Mgr. Jozef Havrila ml., Podlužany 312, 95652, e-mail: havrilca@yahoo.com , 0918 828189. Informovať sa tiež môžete u predsedu VCHaH MgA. Janka Siromu, Ph.D. 0915331940.


Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.