Služby Božie v kaplnke ÚV, 18.5.2022

Služby Božie v kaplnke ÚV, 18.5.2022

Po dlhej prestávke sa opäť budú konať evanjelické Služby Božie v kaplnke Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, v Bratislave - a to v stredu, 18. mája 2022 o 16.00 hod.

Kazateľom bude brat npor. Milan Bartko, duchovný Akadémie policajného zboru SR. Srdečne pozývame. Kvôli formalitám sa prosím dostavte o 10 min. vopred aj s občianskym preukazom.