Pozvanie na Festival chrámovej piesne

Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovenskua, pozývajú spevácke zbory zo Západného dištriktu na 3. ročník Festivalu chrámovej piesne. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika, dňa 12. októbra 2019 v evanjelickom kostole v Trnave.

Spevácke zbory sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby), alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) časti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory a mládežnícke zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej časti aj označenie pásma, ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil.

Podmienky účasti, povinné skladby, organizačné pokyny a prihlášku nájdete na farských úradoch, na webových stránkach www.ecav.sk a  www.zdecav.sk . Informovať sa môžete tiež na tajomnik@zdecav.sk .


Veríme, že spolu prežijeme duchovnou piesňou naplnený a požehnaný deň.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.