Stretnutie žien ZVS 2022

Stretnutie žien ZVS 2022

Srdečne pozývame na stretnutie žien SEŽ v zvolenskom senioráte.
Stretnutie sa uskutoční dňa 5. júna 2022 o 14:00 hod v evanjelickom kostole vo Zvolene.
Téma: Jedna vedľa druhej - ženy Biblie
Prednášajúca: Zuzana Vaľovská