Biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch

Biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch

Vedenie MOS pozýva bratov a sestry na konferenciu a biblicko-rekreačný týždeň do Herlian, do spoločenstva bratov a sestier, do modlitieb a príhovorov za našu cirkev.