Objavovanie biblických príbehov cez Escape Room

Objavovanie biblických príbehov cez Escape Room

Webinár určený (nie)len učiteľom náboženskej výchovy.
Lektorka: Mgr. Miriam Melnová z Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláš

prihlasovací link: https://forms.gle/6uu5dhNtPcLFuhoF9